Subskrybuj cennik złomu

Priorytet I "Konkurencyjność przedsiębiorstw" Działania 1.2. - Wsparcie rozwoju MSP Schemat I Projekty inwestycyjne

12m

Wprowadzenie systemu sortowania odpadów aluminium stopowego według kryteriów składu chemicznego ze standaryzowaniem wymiaru przez zagęszczenie.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

top

Projekt: „Wprowadzenie systemu sortowania odpadów aluminium stopowego wg kryteriów składu chemicznego ze standaryzowaniem wymiarów przez zagęszczenie”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPWP.01.02.01-30-A64/09

Okres realizacji: 02.11.2010 r – 01.08.2011 r

Całkowita wartość projektu: 2 188 221,47 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 47/100)

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 1 972 796 ,75 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 75/100)

Dofinansowanie: 986 398,37zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100) (50%)

Opis projektu:

Realizowany projekt dotyczy on wdrożenia przez firmę Eko-Al Sp. z o.o. innowacyjnego systemu sortowania odpadów aluminium stopowego wg kryteriów składu chemicznego ze standaryzowaniem wymiarów przez zagęszczenie. Efektem będzie możliwość zaoferowania nowych i udoskonalonych produktów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

- zakup spektroskopu metalograficznego
- zakup ładowarki kołowej z chwytakiem polipowym
- zakup prasy z klapą odcinającą
- zakup wózka jezdniowego podnośnikowego z chwytakiem specjalistycznym

Głównym celem projektu jest dalszy dynamiczny rozwój firmy w oparciu o wdrażanie innowacyjnych technologii.

Zidentyfikowaną potrzebą dla realizacji projektu jest konieczność uruchomienia efektywnego systemu sortowania odpadów wywołana zgłaszanym popytem rynkowym i rosnącym znaczeniem polityki proekologicznej, gdzie problem odzysku surowców wtórnych jest ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia bardzo istotny. Obecnie stosowany proces segregacji odpadów aluminium nie jest wystarczająco efektywny aby sprostać jakościowym oczekiwaniom odbiorców na surowce o jednolitym składzie chemicznym przydatnym w wewnętrznych procesach produkcyjnych i przetwórczych klientów.

Projekt charakteryzuje się wysoką innowacyjnością w trzech płaszczyznach:

1. Innowacyjność technologiczna – sortowanie odpadów aluminium stopowego wg kryteriów składu chemicznego.

2. Innowacyjność produktowa - rezultatem projektu będzie wprowadzenie 8 nowych produktów - zagęszczonych odpadów aluminium stopowego o określonym i stałym składzie chemicznym oraz normalizowanym wymiarem. Efektem wprowadzenia etapu kontroli składu będzie uzyskanie nowych produktów nie występujących u innych dostawców aluminium stopowego.

3. Innowacyjność organizacyjna – w wyniku realizacji projektu firma wdroży nowoczesny system organizacji pracy. Powstanie nowa jakość procesu przepływu surowca, reorganizacji ulegną stanowiska osób dotychczas zajmujących się obrotem złomem aluminium. Wprowadzone zmiany wpłyną na podniesienie standardu pracy na stanowiskach wyposażonych w nowoczesne urządzenia.

Bliższych informacji na temat projektu udziela: p. Karol Wiciak
tel. 605-745-704
fax. 61-847-11-97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
zapytania ofertowe
zapytanie ofertowe
data dodania
termin składania
22.12.2010
10.01.2010
22.12.2010
10.01.2011
Con_ludzie
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania?
ZADZWOŃ ALBO NAPISZ!
+48 61 847 11 99 lub +48 61 847 11 98
eko-al@eko-al.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone EKO-AL 2013