Subskrybuj cennik złomu

Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych" osi priorytetowej 1 "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" oraz działania 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R" osi priorytetowej 4 "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia"

i_glogoue

DOTACJE NA INNOWACJE

Innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i_glogoue

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt: ,, Innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi''

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-043/09-00

UDA-POIG.04.01.00-30-043/09-00

Okres realizacji: 01.09.2010 r – 28.02.2013 r

 

Całkowita wartość projektu: 7 100 762,00 zł (siedem milionów sto tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i zero groszy).

Całkowite wydatki kwalifikowane: 5 854 000,00 zł ( pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące zł i zero groszy).

Dofinansowanie: 2 899 150,00 zł ( dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i zero groszy).

Opis projektu:

Firma Eko-Al opiera swoją działalność na innowacyjności i poprzez trwały rozwój próbuje zagwarantować tworzenie przewagi konkurencyjnej. Zgodnie z realizowaną przez firmę wizją rozwoju, jednym z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej jest ciągłe podnoszenie jakości oferowanych surowców, dostosowywanie ich do rosnących wymagań klientów.

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy Eko-Al poprzez wykorzystanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, wdrożenie innowacyjnego systemu inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi.

Projekt charakteryzuje się innowacyjnością w czterech płaszczyznach:

 1. Innowacyjność produktowa
  W wyniki realizacji projektu wprowadzony zostanie na rynek nowy produkt, innowacyjny w skali światowej pod względem jakości w postaci uszlachetnionego złomu puszek aluminiowych, który będzie stanowił ceniony surowiec do ponownego, bezproblemowego przetworzenia w zakładach przetwórczych.
 2. Innowacyjność procesowa
  W ramach projektu firma Eko-Al zamierza wprowadzić do praktyki innowacyjną technologię, nowe metody produkcji (uszlachetniania złomu puszek aluminiowych). Instalowane w ramach etapu wdrożeniowego urządzenia będą musiały charakteryzować się bardzo wysokim zaawansowaniem technologicznym aby spełnić postawione im wymagania. Specyficzne własności nowego wyrobu muszą się przełożyć na specyficzne wymagania dla urządzeń, czyli na ich nowatorską konstrukcję.
 3. Innowacyjność marketingowa
  Wprowadzenie do oferty firmy Eko-Al nowego jakościowo produktu w postaci uszlachetnionego złomu puszek aluminiowych da możliwość sprzedaży tego surowca klientom, którym nie odpowiada produkt obecnie oferowany, również przez konkurencję. Innowacyjność marketingowa w zakresie zmiany modelu biznesowego poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz możliwości oferowania własnej, nowatorskiej technologii spowoduje wzrost zainteresowania zarówno wśród zakładów przetwarzających surowiec jak również wśród firm zajmujących się podobnym profilem działalności jak Wnioskodawca.
 4. Innowacyjność organizacyjna
  W wyniku realizacji projektu Eko-Al zamierza wdrożyć nowe rozwiązania w zakresie organizacji swojej działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy. Opierać się to będzie przede wszystkim na rozszerzeniu dotychczasowych procesów wytwórczych oraz wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Działu Badawczo-Rozwojowego, zajmującego się opracowywaniem nowych rozwiązań w ramach realizowanego projektu jak również wprowadzaniem w przyszłości nowatorskich rozwiązań pozwalających na dalsze rozszerzanie oferty zgodnie ze strategią rozwoju firmy.

Bliższych informacji na temat projektu udziela: p. Marta Smoczyk

tel. 61-847-11-99 wew.160

kom. 667-006-012

fax. 61-847-11-97

email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegozapytania ofertowe
zapytanie ofertowe
data dodania
termin składania
07.10.2010
20.10.2010
17.12.2010
23.12.2010
17.12.2010
23.12.2010
21.12.2010
04.01.2011
22.12.2010
30.12.2010
28.01.2011
04.02.2011
22.06.2011
30.06.2011
28.06.2011
04.07.2011
12.07.2011
19.07.2011
18.07.2011
25.07.2011
19.07.2011
22.07.2011
Con_ludzie
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania?
ZADZWOŃ ALBO NAPISZ!
+48 61 847 11 99 lub +48 61 847 11 98
eko-al@eko-al.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone EKO-AL 2013