Subskrybuj cennik złomu

Staże i szkolenia praktyczne pracowników/nicnaukowych jednostek naukowych i pracowników/nic naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach

W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC
NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC
NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH
UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW.

kapitalludzkiwojewodztwowlkpunia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych" osi priorytetowej 1 "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" oraz działania 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R" osi priorytetowej 4 "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia"

i_glogoue

DOTACJE NA INNOWACJE

Innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej...

Con_ludzie
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania?
ZADZWOŃ ALBO NAPISZ!
+48 61 847 11 99 lub +48 61 847 11 98
eko-al@eko-al.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone EKO-AL 2013