Subskrybuj cennik złomu

Stacja demontażu pojazdów

stacja-demontazu-autPunkt demontażu pojazdów. Rozbieramy na części samochody osobowe oraz dostawcze. Posiadamy stosowne pozwolenia. Wszystkie podzespoły utylizujemy zgodnie z przepisami z najwyższą troską o środowisko.

Oddanie pojazdu do stacji demontażu prowadzonej przez EKO-AL jest bezpłatne!

Po przyjęciu pojazdu do utylizacji właściciel otrzymuje: zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu, które jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu.

Procedury formalne związane z przyjęciem pojazdu do rozbiórki załatwiane są bezzwłocznie.

"Eko-Al" sp. z o.o. jako stacja demontażu pojazdów nr 73 zgodnie z "Ustawą z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 25 poz. 22, nr 175 poz. 1458)" posiada pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na demontaż i złomowanie pojazdów (Decyzja nr SR.V-2.6620-38/07).

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pojazdu do stacji demontażu to:

  • dowód osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu
  • dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (jeśli została wydana)
  • dokument potwierdzający własność w przypadku, gdy samochód został zakupiony, ale nie został zarejestrowany na nowego właściciela (np. umowa kupna - sprzedaży potwierdzona przez Urząd Skarbowy)
  • imienne upoważnienie w przypadku, gdy osoba oddająca pojazd do stacji recyklingu pojazdów nie jest właścicielem a występuje w jego imieniu.


Pojazd wycofany z eksploatacji to odpad niebezpieczny zagrażający środowisku, dlatego oddanie go do stacji demontażu pojazdów zapewni bezpieczne ich przetwarzanie na inne odpady.

Każdy przyjęty pojazd poddawany jest procesom recyklingu czyli działaniom polegającym na ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów lub części do pierwotnego lub innego przeznaczenia (akumulator, złom metalowy). Pozostałe elementy pojazdu poddawane są procesom odzysku energii (opona jako paliwo) lub unieszkodliwiana (tworzywa sztuczne).

Con_ludzie
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania?
ZADZWOŃ ALBO NAPISZ!
+48 61 847 11 99 lub +48 61 847 11 98
eko-al@eko-al.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone EKO-AL 2013